marathi sex - Dhona jivalaga mitranncya madhucandraci marathi sex katha

contains all kind Marathi Sex Stories, marathi stories
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 3953
Joined: 30 Jul 2015 19:39

Re: marathi sex - Dhona jivalaga mitranncya madhucandraci marathi sex katha

Post by sexy » 26 Dec 2016 09:43

शेजारी रमेशने त्याची बायको मिताबरोबरची पहिली रात्र रंगवायला सुरुवात केली होती.

“ए मला मागुन करना.” मिताने रमेशला तिने वाचलेल्या पोर्नो मासीकातील फॅंटासी सांगीतली.

त्याने तिला हाताच्या तळव्यावर वाकवुन बेडवर ओणवे केले व तो मागुन तिच्या योनीत बोटे फिरवत चाटत होता. ती “हा… हु….. ” करत हुंदके देत तिची योनी त्याच्या जीभेवर दाबायचा प्रयत्न करत मजा घेत होती. तिच्या गुदद्वारात एक बोट घालुन त्याने तिची क्लिट चिमटीत दाबली. या दुहेरी हल्याने मिता इतकी चेकाळली की जोरात ओरडुन ती फळाफळा झडली.

रमेशने लगेच वेळ न घालवता त्याचा लंड तिच्या योनीत खुपसला व तो मागुन तिला दणादण चोदायला लागला. मिता आनंदाचे हुंकार देत त्याचे दणके खात होती.

विनयनेही त्याच्या नववधु नीताच्या योनीत त्याचा टणक लंड सरकवला तेव्हा नीता त्याच्या योनी चोषणाने अनेकदा स्खलीत झाली होती. निताने विनयचा ६९ स्थितीत लंड चोखल्यामुळे त्याचा बार उडायच्या बेतात होता. दोन चार धक्क्यात ते दोघेही एकाच वेळी झडत एकामेकाच्या घट्ट मिठीत गळले.

“रमेश तु खाली ये ना.” मिताने सांगताच रमेशने त्याची जागा पटकन बदलली. बेडवर पालथा झोपुन त्याने मिताला त्याच्या लंडावर आरुढ व्हायला मदत केली. तिही मोठ्या ऐटीत त्याच्या पोटावर आरुढ झाली व त्याचा लंड तिच्या योनीत भरुन घेतला. घोड्यावर बसल्यासारखी ती वरखाली होत त्याला चोदु लागली.

रात्रभर ते बायकोला वा बहिणीला झवत त्यांचा जगावेगळा अनोखा मधुचंद्र साजरा करत होते.
दमल्यावर ते जरा वेळ झोपत व जागे होताच जी रिकामी असेल तिला जवळ घेवुन त्यांची ती रात्र मधुर करणे चालु ठेवले.

पुढचा एक संपुर्ण आठवडा त्या सुटची “डू नॉट डिस्टर्ब” सा‌ईन कधीच बंद झाली नाही. त्यांनी जास्तीत जास्त वेळ त्या सुटमधे एकाच बेडवर घालवला व आपापली नववधु वा आपल्या बहिणींशी रती क्रिडा करत अनोखा मधुचंद्र मजेत साजरा केला.

कोणी कोणाबरोबर झोपायचे यावरुन त्यांची भांडणे अजीबात झाली नाही. कारण त्यांनी आपसात आधीच एक रुल ठरवला होता की जेव्हा कधी काही अडचण ये‌इल तेव्हा त्यांनी नाणेफेक करुन निर्णय घ्यायचा!Post Reply