नंग्या आफरीनची चुदाई

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit theadultstories.com
hotaks
Posts: 4
Joined: 17 Mar 2017 09:57

नंग्या आफरीनची चुदाई

Unread post by hotaks » 18 Aug 2019 20:58

आफरीन ला पाहिल्यानंतर कोणत्याही माणसाची तहान-भूक विसरून जावी! होतीच अशी ती यौवनाने भरलेली. तिची भरलेली छाती, उभरलेले कुल्हे, रसिले ओठ, कातिल डोळे, टोकदार नाक, लचकणारी चाल हे सर्व बघून मोठ्या मोठ्यांचे होश उडून जावे. कोणीही आफरीनला पाहिलं तर त्याच्या मनात सर्वात आधी हीच तमन्ना यायची कि हिच्या कायेला भोगण्याचं भाग्य लाभो. किशोरवयीन, युवक, अधेंड, वृद्ध कोणीही असो आफरीनच्या चुदाईचेच स्वप्न बघायचे. होतीच आफरीन अशी!

आफरीन चा शौहर नाजीम फार साधा सरळ होता. आफरीनच्या मनाप्रमाणे, तिचं मन भरून चुदाई करणे त्याच्या आवाक्याबाहेरचं होत. पण त्याच्याच नशिबात उपरवालेने असा कातिल बॉम्ब दिला होता. पण आफरीन च भाग्य मात्र फुटलं होतं कि तिला नाजीम सारखा शौहर मिळाला. उपरवाल्याने त्याच्या हातात हिरा तर सोपवला होता पण ती ताकद त्याच्या शरीरात भरली नाही ज्याने तो त्या हूर कि परीला भोगू शकला असता.

नाजीमने शेतातच दोन खोल्यांचा मकान बनवला होता. शेतातील काम आणि जनावरांची देखभाल तो एकटाच करायचा. गावातही त्याचं एक घर होतं. सामन्यात: तो शेतात आणि आफरीन गावातल्या घरात राहायची. खूपदा आफरीन हि शेतात जायची. नाजीम दिवसभर शेतात काम करायचा आणि रात्री आफरीनच्या कामसुखाला आतुरलेल्या नजरेपासून स्वतःला वाचविण्यासाठी शेताची राखण करायच्या बहाण्याने तिथेच राहायचा.

जेव्हा कधी आफरीन वाण्याच्या दुकानातून सामान घ्यायला जायची तेव्हा माझ्या घरासमोरूनच जायची. जाताना मी कधी दिसायचो तर ती माझ्याशी वार्तालाप करायची, “काय किशन, जेवण केला कि नाही?” कधी ती मूड मध्ये असली कि माझी मजा घेत म्हणायची, “अरे किशन, तुझं तर लग्न झालं नाही अजून मग कोण्या छोकरीला आणत असणार तू मजा घ्यायला!”

आफरीनचा कबीर नामक कोणी लव्हर आहे असं मी ऐकलं होतं. एके दिवशी मी त्या कबीरला पाहिलं आणि चकित झालो. कारण तो तर एकदम हडकुळा होता. मी विचारात पडलो कि आफरीन तर एवढी सुंदर आहे मग ह्या हड्डीला हि कशी काय पटली असावी?

तस पाहिलं तर त्याचा आणि आफरीनचा लफडा असावा ह्या गोष्टीवर माझा भरोसा नव्हता. पण त्या दिवशी मी पाहिलं तर माझ्या मनात त्याच्याबद्दल जळण निर्माण झाली. कारण आफरीन मला फारच आवडायची. तिच्या सुंदरतेचा मी आशिक बनलो होतो.

एक दिवस मी नदीतून अंघोळ करून येत होतो तेव्हा आफरीनच्या शेतातल्या घराजवळून जाताना मला काही आवाज ऐकू आला. मी लपून मागच्या खिडकीजवळ गेलो. खिडकी अर्धवट उघडी होती. मी खिडकीजवळ कान नेला आणि ऐकायला लागलो. एका माणसाचा आणि आफरीनचा आवाज ऐकू येत होता.

आफरीन: रात्री गावातल्या घरी येणार होतास न तू? मग का नाही आला?

मग पुरुषी आवाज आला: रात्री तुझ्याकडे येण्याआधी मी ठेक्यावर गेलो होतो. पण थोडी जास्तच चढल्याने मी झोपून गेलो.

त्यानंतर चुंबने घेण्याचा आवाज ऐकायला आला तशी माझ्या शरीरातून एक लाट येऊन गेली. मला आता काहीतरी विशेष पाहायला मिळेल हा विचार करून मी चुपचाप खिडकीतून आत डोकावलं. माझी छाती जोराने धडधडायला लागली. कारण आतला नजाराचं तसा होता. त्यांच्या चुदाईचा प्रोग्राम आता सुरु होणार होता.

आफरीन खाटेवर फक्त घागऱ्यावर लेटली होती. तिचे गोलमटोल वक्ष उघडे होते. बाजूला बसलेला कबीर तिचे माऊ दाबत होता.

“नाजीम कोणत्या गावाला गेला आहे?” कबीरने तिचे बुब्स दाबत विचारलं.

“मिर्झापूरला गेला आहे त्याच्या मावशीकडे.” आफरीन त्याच्या छातीवरून हात फेरत म्हणाली.

कबीर फक्त आपल्या चड्डीतच होता. त्याचा लवडा त्यात उभा असलेला दिसत होता. आफरीन आपला हात त्याच्या छातीवरून काढून त्याच्या लवड्यावर फिरवायला लागली. कबीरचा हात तिच्या वक्ष्यांवरून हटून तिच्या पोटावर आणि मग जांघांवर फिरायला लागला.

“चड्डी काढ ना!” कबीरचा लंड त्याच्या चड्डीवरुनच पकडत आफरीन म्हणाली.

“काढतो ना. ह्याला काढल्याशिवाय मजा कशी येणार?” असं म्हणून त्याने आपली चड्डी काढली.

कबीर नागडा झाला होता. त्याचा लंड झुलत होता. आफरीनने त्याला हातात धरलं आणि कुरवाळायला लागली. कबीरने मग तिच्या घागऱ्याचा नाडा खेचला आणि तिला नंगी केली.

आफरीनला नंगी पाहून, तिच्या गोऱ्या गोऱ्या जांघा, मांसल बदन पाहून माझं अंग तर थरथरायला लागलं, डोकं गरम झालं, माझा लंड चड्डीतच फडफडायला लागला.

कबीरचा हात आफरीनच्या जांघांमध्ये फिरायला लागला. बोटांनी तिची पुच्ची तो मसळायला लागला. आफरीन त्याचा लंड हलवायला लागली.

त्यानंतर कबीर खाटेवर चढला आणि तिच्या मांड्या फाकवून तिची पुच्ची चाटायला लागला.

“वाह्ह! तू तर फारच छान पुच्ची चाटतोस. मला फारच छान वाटते. चाट माझी चुत आह्हह्ह ……!” डोळे बंद करून आफरीन बडबडायला लागली.

आफरीन जरा जास्तच गरम झाली होती. थोड्या वेळाने कबीरने आपला लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि आत घुसवायला लागला. तिने त्याला आपल्याकडे ओढून घेतलं आणि तो तिच्या पुच्चीत धक्के मारायला लागला. जशी त्याची गती वाढली तसा तिच्या तोंडून जोरजोराने आवाज निघायला लागले.

कबीर तिचे स्तन पिळून तिला ठोकायला लागला. मध्ये मध्ये आफरीन बोलत होती, “आह्ह्ह काल रात्री तुझी फार आठवण येत होती. तू फार छान चोदतोस.”

समोरचा हा नजारा पाहून माझी स्थिती फारच खराब व्हायला लागली. मी त्यांना पाहत मूठ मारायला लागलो. काही वेळानंतर कबीरने तिला कसून पकडलं आणि तिच्या पुच्चीत आपलं वीर्य सोडलं. माझंही मूठ मारणं थांबलं आणि मी माझ्या शेतातल्या घरी जाऊन पलंगावर लेटलो.

राहून राहून माझ्या डोळ्यासमोर आफरीनच्या चुदाईचा नजारा दिसत होता. मला फारच बैचेनी वाटत होती. त्या रात्री झोपच आली नाही. पूर्ण रात्र तिचं झवणं पाहून मी मूठ मारत होतो.

एके दिवशी मी शेतावरच्या घरात कपडे काढून पलंगावर आरामात लेटून आफरीनच्या चुदाईबद्दल विचार करत होतो. सोबतच माझा लंड मी हलवत होतो. इतक्यात दरवाज्यावर टकटक आवाज झाला.

मी पँट घातला आणि दरवाजा उघडला तर पाहतो तो काय समोर आफरीन हातात भांड घेऊन उभी होती.

“किशन, चहासाठी थोडं दूध मिळेल का?” असं म्हणून तिचं लक्ष माझ्या पॅन्टवर गेलं. मी माझा शर्ट लावायला लागलो. तिने विचारलं, “किशन, आणखी कोण आहे आत?”

मी: कोणीच तर नाही. मी एकटाच आहे.

“मग हा तुझा उभा कसा झाला ?” माझ्या पँटच्या उभाराकडे अंगुलीनिर्देश करून ती बोलली.

“ह्याला उभा राहायला कुणाची काय गरज? कुणाचीही आठवण आली तर तो स्वतःच उभा होतो.” मी हसून म्हटलं.

“फारच बदमाश आहे तू किशन.” असं म्हणत ती माझ्या जवळ आली आणि माझा लंड हातात घेऊन म्हणाली, “अरे किती मोठा झाला आहे तुझा हा!” तिने भांडं खाली ठेवलं आणि माझा पँट खाली खेचली. त्याबरोबर माझा लंड तिला सलाम करायला लागला.

“किशन, तुझं हे केळ फारच छान आहे. माझ्या आयुष्यात एवढा मोठा लवडा मी पहिल्यांदाच पाहत आहे.” असं म्हणून तिने माझ्या लवड्याची पप्पी घेतली.

मी तिला माझ्याकडे खेचलं आणि किस करायला लागलो. आफरीन माझा लंड हलवत होती. आफरीन म्हणाली, “किशन, माझा चहा गेला चुलीत. आता मला छोड.” असं म्हणून तिने दरवाज्याची कडी लावली. ती घाईघाईत आपली साडी सोडायला लागली. तिने ब्लाउजचे बटणे खोलले, मग पेटीकोट, चड्डी काढून फेकली आणि माझ्या लवड्यासमोर येऊन बसली. हाताने हलवत त्याला ती चुसायला लागली. मला तर फारच मजा यायला लागली.

काही वेळाने मी तिला बाहुपाशात घेतलं आणि तिच्या पाठीवरून हात फेरीत तिच्या मोठ्या चुतडयांना दाबायला लागलो. आफरीन खाटेवर हात ठेवून वाकली आणि माझा लंड गांडीवर रगडत आपल्या पुच्चीवर ठेवून म्हणाली, “किशन लवकर तुझा लंड माझ्या पुच्चीत घाल” Marathi sex stories

मी एका झटक्यात तिच्या पुच्चीत लंड घुसवला आणि तिला चोदायला लागलो. चोदताना मी तिचे झुलणारे बुब्स दाबत होतो.

त्यानंतर ती खाटेवर लेटली आणि मला परत तिला चोदायला लावलं. तिची पुच्ची पाहून माझा लंड आणखी फडफडायला लागला. सटकन मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत घुसवला आणि जोरजोरात तिला चोदायला लागलो. आफरीन खुशीने ओरडत होती. जवळपास तिचे चित्कार ऐकायला कोणी नव्हतं. त्यामुळे माझाही जोश चांगला वाढला. १५ मिनटे तिला चोदल्यावर माझं वीर्य तिच्या पुच्चीतच सुटलं.

त्या दिवसापासून आजपर्यंत आफरीन माझ्याकडून चुदायला येत असते. तिला माझा लंड फारच आवडला होता. तिने त्या कबीरची कायमची सुट्टी केली आणि माझ्याकडेच यायला लागली.

मग तिचा शौहर नाजीम शेतातल्या घरी असला कि आम्ही गावातल्या आणि तो गावातल्या घरात असला कि आम्ही शेतातल्या घरात झवायला लागलो. एवढंच काय तर तो बाहेर शेतात काम करत असला कि मी आफरीनला बाजूच्याच घरात चोदत असतो.

Post Reply